แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
71012001 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรี20
71012002 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วงท่าม่วง30
71012003 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม หนองขาวท่าม่วง13.4
71012004 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ พังตรุท่าม่วง25
71012005 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย32
71012006 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ท่าล้อท่าม่วง4
71012007 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี0.1
71012008 โรงเรียนเทพมงคลรังษี บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี1
71012009 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง หนองตากยาท่าม่วง41.1
71012010 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ท่าล้อท่าม่วง5.2
71022001 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอยบ่อพลอย41
71022002 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกาท่ามะกา33
71022003 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวนพนมทวน23
71022004 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต หนองรีบ่อพลอย65.6
71022005 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พระแท่นท่ามะกา36
71022006 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) รางหวายพนมทวน40
71022007 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สนามแย้ท่ามะกา41
71022008 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เขาสามสิบหาบท่ามะกา33
71022009 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ท่าเรือท่ามะกา28
71022011 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญเลาขวัญ89
71022012 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม หนองปรือหนองปรือ78
71022013 โรงเรียนประชามงคล สมเด็จเจริญหนองปรือ102
71022014 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สระลงเรือห้วยกระเจา53.3
71032001 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลุ่มสุ่มไทรโยค50
71032002 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ท่ากระดานศรีสวัสดิ์80
71032003 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ท่าขนุนทองผาภูมิ144
71032004 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา หนองลูสังขละบุรี220
71032005 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ท่าเสาไทรโยค49
71032006 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ลิ่นถิ่นทองผาภูมิ111
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
Version.2022.1.KAOPUNHOT