เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรีwww.dsl.ac.thsiwapo_n@hotmail.com
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วงwww.tmr.ac.thadmin@tmr.ac.th
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคม ท่าม่วงvichayapa_krookik@hotmail.com
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ท่าม่วงhttp://ptr.ac.th/prs2519@gmail.com
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด่านมะขามเตี้ยwww.dtw.ac.th
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ท่าม่วงwww.visut.ac.thjumbo@visut.ac.th
71012007 กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรีwww.kn.ac.thinfo@kn.ac.th
71012008 เทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบุรีwww.thepmk.ac.ththepmk2516@gmail.com
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ท่าม่วงSchool@nongtakya.ac.th
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ท่าม่วงwww.swkj.ac.thweb_swkj@hotmail.com
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอยhttp://www.brps.ac.th/
71022002 ท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกาwww.tmk.ac.thturakantmk@gmail.com
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวนwww.ptcn.ac.tharisa.kan@hotmail.com
71022004 หนองรีประชานิมิต บ่อพลอย
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกาhttp://www.ptv.ac.thptvschool@hotmail.com
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) พนมทวนwww.ptpit.ac.th
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ามะกา-saowanee822@gmail.com
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ท่ามะกาwww.tmpschool.comkrutmp2557@gmail.com
71022009 ท่าเรือพิทยาคม ท่ามะกาhttp://www.trp.ac.ththaruapit@hotmail.com
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญ
71022012 หนองปรือพิทยาคม หนองปรือwww.npp.ac.thpruepit@gmail.com
71022013 ประชามงคล หนองปรือwww.prachamongkol.compmkl2533@yahoo.com
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคม ห้วยกระเจาwww.hjp.ac.thnarongrit.ka2523@gmail.com
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ไทรโยคmaneekan.ac.thtidapum@gmail.com
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ศรีสวัสดิ์https://www.facebook.com/swptssrisawat_swpt@hotmail.com
71032003 ทองผาภูมิวิทยา ทองผาภูมิwww.thongpw.ac.thtw@thongpw.ac.th
71032004 อุดมสิทธิศึกษา สังขละบุรีwww.uds.ac.th/udomsitisuksa@hotmail.com
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยา ไทรโยคsaiyoknoi.ac.thSAIYOKNOI2559@gmail.com
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี ทองผาภูมิhttp://www.rkan.ac.thschanarut@gmail.com