6,144

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน122119.87%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด5829.47%
ผลสอบ O-Net5138.35%
สรุป นร.รายชั้นเรียน3916.36%
ภาพรวมระดับจังหวัด3445.60%
ข้อมูลสถานศึกษา3305.37%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2884.69%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2373.86%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด2033.30%
คณะกรรมการ1873.04%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน1562.54%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1552.52%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1191.94%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1111.81%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ1011.64%
สถิติ/บริการ971.58%
แนวโน้ม จำนวน นร.811.32%
นร.จำแนกตามอายุ751.22%
ตารางจำแนก.เพศ741.20%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา651.06%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง641.04%
นร.จำแนกตามความพิการ590.96%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด570.93%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด520.85%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ510.83%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส500.81%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน480.78%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง460.75%
นร.จำแนกตามสัญชาติ420.68%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ410.67%
ผลสอบ NT400.65%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา360.59%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.350.57%
บุคลากรเกษียณอายุ300.49%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง290.47%
รายงานบริหารงบประมาณ290.47%
นร.จำแนกตามศาสนา280.46%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ260.42%
ผลสอบ RT190.31%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.26%
ตรวจผลการเรียน นร.160.26%