ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

29

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

10

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

29

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

29

ตาราง
รร.เปิด ปวช

4

ตาราง

1,049

ห้องเรียน
40
ตาราง

32,946

นักเรียน
405
ตาราง
นร.ม.ต้น

16,728

-119
ตาราง
นร.ม.ปลาย

15,728

280
ตาราง
นร.ปวช.

490

244
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3 -29.55

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

1

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า29 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 10 /34%
ขนาดกลาง 12 /41%
ขนาดใหญ่ 5 /17%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /7%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /0%
ขนาดที่ 2 1 /3%
ขนาดที่ 3 4 /14%
ขนาดที่ 4 5 /17%
ขนาดที่ 5 12 /41%
ขนาดที่ 6 5 /17%
ขนาดที่ 7 2 /7%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
29 โรงเรียน

13 อำเภอ
อำเภอเมืองกาญจนบุรี

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอท่าม่วง

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอท่ามะกา

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอพนมทวน

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอไทรโยค

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอด่านมะขามเตี้ย

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอบ่อพลอย

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอทองผาภูมิ

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอศรีสวัสดิ์

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอห้วยกระเจา

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอสังขละบุรี

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอหนองปรือ

โรงเรียน

ตาราง
อำเภอเลาขวัญ

โรงเรียน

ตาราง

5 เครือข่าย
สหวิทยาเขตท่าม่วง

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพลอยไพลิน

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตแควน้อย

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตท่ามะกา

5 โรงเรียน

ตาราง
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
Version.2022.1.KAOPUNHOT