แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีลาดหญ้า55935191029----123437-1-2-34-37---37-100%
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วง1,0287641,79254----146065-1-4-60-65---65-100%
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงหนองขาว18414733116----1-1819-1--18-19---19-100%
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงพังตรุ113912048----1-1011-1--10-11---11-100%
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย6574351,09233----133842-1-3-38-42---42-100%
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงท่าล้อ2,0022,0894,091117----14116121-1-4-116-121---121-100%
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีบ้านเหนือ2,0972,1184,215112----14112117-1-4-112-117---117-100%
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีบ้านเหนือ8818961,77755----145661-1-4-56-61---61-100%
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงหนองตากยา14111325412----1-1213-1--12-13---13-100%
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงท่าล้อ6566221,27840----134044-1-3-40-44---44-100%
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยบ่อพลอย6355811,21642----134246-1-3-42-46---46-100%
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาท่ามะกา1,0371,0842,12158----146065-1-4-60-65---65-100%
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนพนมทวน37240878027----122831-1-2-28-31---31-100%
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยหนองรี47041988930----123033-1-2-30-33---33-100%
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาพระแท่น6165291,14532----133438-1-3-34-38---38-100%
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนรางหวาย17911729612----1-1213-1--12-13---13-100%
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสนามแย้25318143418----112022-1-1-20-22---22-100%
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาเขาสามสิบหาบ80571379----1-67-1--6-7---7-100%
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาท่าเรือ25113838914----111618-1-1-16-18---18-100%
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญเลาขวัญ50744595232----123437-1-2-34-37---37-100%
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือหนองปรือ11013624615----1-1213-1--12-13---13-100%
71022013 ประชามงคลหนองปรือสมเด็จเจริญ5951,0111,60657----133640-1-3-36-40---40-100%
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสระลงเรือ18714933612----1-1213-1--12-13---13-100%
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคลุ่มสุ่ม6176111,22836----133640-1-3-36-40---40-100%
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์ท่ากระดาน17731849515----111214-1-1-12-14---14-100%
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิท่าขนุน6217301,35148----134044-1-3-40-44---44-100%
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีหนองลู9258841,80958----145863-1-4-58-63---63-100%
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคท่าเสา31719150820----112022-1-1-20-22---22-100%
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิลิ่นถิ่น4616031,06438----123033-1-2-30-33---33-100%
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
Version.2022.1.KAOPUNHOT