สพม.กาญจนบุรี.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
710120010204481071020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----57017351129212932-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710120020204641071020464 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----1,02930759241,7885433-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710120030204651071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคมหนองขาวท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----191916063511523-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710120040204661071020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----1135863199825-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
710120050204761071020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----67119435141,1063334-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710120060204631071020463 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าล้อท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----2,020582,112594,13211735-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
710120070204471071020447 กาญจนานุเคราะห์บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----2,110562,134564,24411238-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
710120080204491071020449 เทพมงคลรังษีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----89228911271,8035533-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710120090204671071020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงหนองตากยาท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----144611762611222-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
710120100204681071020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าล้อท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----65520624201,2794032-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220010204551071020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----63121612211,2434230-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220020204581071020458 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----1,040301,090282,1305837-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710220030204721071020472 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนพนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----37414406137802729-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220040204561071020456 หนองรีประชานิมิตหนองรีบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----46415428158923030-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220050204591071020459 พระแท่นดงรังวิทยาคารพระแท่นท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----60917533151,1423236-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220060204731071020473 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)รางหวายพนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----175611862931224-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
710220070204601071020460 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์สนามแย้ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----2571018784441825-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710220080204611071020461 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาเขาสามสิบหาบท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----793596138915-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
710220090204621071020462 ท่าเรือพิทยาคมท่าเรือท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----257813863951428-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710220110204751071020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----50817452159603230-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220120204781071020478 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----115614372581320-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
710220130204771071020477 ประชามงคลสมเด็จเจริญหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----600181,025391,6255729-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710220140204791071020479 ห้วยกระเจาพิทยาคมสระลงเรือห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----188615863461229-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710320010204521071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาลุ่มสุ่มไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อย----61818622181,2403634-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710320020204571071020457 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมท่ากระดานศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์----181632195021533-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710320030204691071020469 ทองผาภูมิวิทยาท่าขนุนทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อย----61620720281,3364828-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710320040204711071020471 อุดมสิทธิศึกษาหนองลูสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อย----1,055291,010292,0655836-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710320050204531071020453 ไทรโยคน้อยวิทยาท่าเสาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อย----31810196105142026-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710320060204701071020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรีลิ่นถิ่นทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อย----46115621231,0823828-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5