สพม.กาญจนบุรี.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
710120010204481071020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----55917351129102931-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710120020204641071020464 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----1,02830764241,7925433-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710120030204651071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคมหนองขาวท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----184914773311621-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710120040204661071020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----1135913204826-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
710120050204761071020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----65719435141,0923333-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710120060204631071020463 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าล้อท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----2,002582,089594,09111735-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
710120070204471071020447 กาญจนานุเคราะห์บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----2,097562,118564,21511238-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
710120080204491071020449 เทพมงคลรังษีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----88128896271,7775532-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710120090204671071020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงหนองตากยาท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----141611362541221-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
710120100204681071020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าล้อท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วง----65620622201,2784032-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220010204551071020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----63521581211,2164229-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220020204581071020458 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----1,037301,084282,1215837-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710220030204721071020472 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนพนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----37214408137802729-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220040204561071020456 หนองรีประชานิมิตหนองรีบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----47015419158893030-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220050204591071020459 พระแท่นดงรังวิทยาคารพระแท่นท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----61617529151,1453236-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220060204731071020473 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)รางหวายพนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์----179611762961225-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
710220070204601071020460 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์สนามแย้ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----2531018184341824-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710220080204611071020461 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาเขาสามสิบหาบท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----803576137915-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
710220090204621071020462 ท่าเรือพิทยาคมท่าเรือท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกา----251813863891428-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710220110204751071020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----50717445159523230-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710220120204781071020478 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----110613692461516-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
710220130204771071020477 ประชามงคลสมเด็จเจริญหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----595181,011391,6065728-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710220140204791071020479 ห้วยกระเจาพิทยาคมสระลงเรือห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน----187614963361228-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710320010204521071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาลุ่มสุ่มไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อย----61718611181,2283634-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710320020204571071020457 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมท่ากระดานศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์----177631894951533-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
710320030204691071020469 ทองผาภูมิวิทยาท่าขนุนทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อย----62120730281,3514828-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710320040204711071020471 อุดมสิทธิศึกษาหนองลูสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อย----92529884291,8095831-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
710320050204531071020453 ไทรโยคน้อยวิทยาท่าเสาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อย----31710191105082025-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
710320060204701071020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรีลิ่นถิ่นทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อย----46115603231,0643828-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5