สพม.กาญจนบุรี.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
710120010204481071020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี11ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรี71190สหวิทยาเขตเมืองสิงห์034-589242siwapo_n@hotmail.com www.dsl.ac.th2017.5796422101.6376438
710120020204641071020464 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง11ท่าม่วงท่าม่วง71110สหวิทยาเขตท่าม่วง034611034admin@tmr.ac.th www.tmr.ac.th3014.104873399.4203326
710120030204651071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม11หนองขาวท่าม่วง71110สหวิทยาเขตท่าม่วง034586114vichayapa_krookik@hotmail.com 13.413.960300052499.6415402752
710120040204661071020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์11พังตรุท่าม่วง71110สหวิทยาเขตท่าม่วง-prs2519@gmail.com http://ptr.ac.th/2514.055937846999.6429117638
710120050204761071020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม11ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย71260สหวิทยาเขตเมืองสิงห์034672631 www.dtw.ac.th3213.911079399.6741041
710120060204631071020463 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี00ท่าล้อท่าม่วง71000สหวิทยาเขตท่าม่วง034511773jumbo@visut.ac.th www.visut.ac.th413.851012520299.4139495711
710120070204471071020447 กาญจนานุเคราะห์00บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี71000สหวิทยาเขตเมืองสิงห์034511060info@kn.ac.th www.kn.ac.th0.113.998208308499.5577353239
710120080204491071020449 เทพมงคลรังษี00บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี71000สหวิทยาเขตเมืองสิงห์034511320thepmk2516@gmail.com www.thepmk.ac.th114.021225899.5320954
710120090204671071020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง1212หนองตากยาท่าม่วง71110สหวิทยาเขตท่าม่วง034540681School@nongtakya.ac.th 41.114.02818699.5278328
710120100204681071020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี11ท่าล้อท่าม่วง71000สหวิทยาเขตท่าม่วง034-600631web_swkj@hotmail.com www.swkj.ac.th5.213.79359283899.5832796152
710220010204551071020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก11บ่อพลอยบ่อพลอย71160สหวิทยาเขตพลอยไพลิน034581235 http://www.brps.ac.th/4113.998757799.5732959
710220020204581071020458 ท่ามะกาวิทยาคม44ท่ามะกาท่ามะกา71120สหวิทยาเขตท่ามะกา034541044turakantmk@gmail.com www.tmk.ac.th3314.327002299.5205589
710220030204721071020472 พนมทวนชนูปถัมภ์88พนมทวนพนมทวน71140สหวิทยาเขตเมืองสิงห์034-579228arisa.kan@hotmail.com www.ptcn.ac.th2313.91246154499.7723643482
710220040204561071020456 หนองรีประชานิมิต22หนองรีบ่อพลอย71220สหวิทยาเขตพลอยไพลิน034603742 65.614.126849199.6898344
710220050204591071020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร1616พระแท่นท่ามะกา71130สหวิทยาเขตท่ามะกา034601967ptvschool@hotmail.com http://www.ptv.ac.th3614.524613699.4659194
710220060204731071020473 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)77รางหวายพนมทวน71170สหวิทยาเขตเมืองสิงห์034571396 www.ptpit.ac.th4014.031332543799.7888739451
710220070204601071020460 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์22สนามแย้ท่ามะกา70190สหวิทยาเขตท่ามะกา034691166saowanee822@gmail.com -4114.22638499.793483
710220080204611071020461 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา55เขาสามสิบหาบท่ามะกา71120สหวิทยาเขตท่ามะกา034510671krutmp2557@gmail.com www.tmpschool.com3313.947268299.8506663
710220090204621071020462 ท่าเรือพิทยาคม00ท่าเรือท่ามะกา71130สหวิทยาเขตท่ามะกา034561985tharuapit@hotmail.com http://www.trp.ac.th2813.883232899.7243701
710220110204751071020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุง55เลาขวัญเลาขวัญ71210สหวิทยาเขตพลอยไพลิน034576210 8913.945802599.7512311
710220120204781071020478 หนองปรือพิทยาคม44หนองปรือหนองปรือ71220สหวิทยาเขตพลอยไพลิน0615514011pruepit@gmail.com www.npp.ac.th7814.623422299.7612427
710220130204771071020477 ประชามงคล44สมเด็จเจริญหนองปรือ71220สหวิทยาเขตพลอยไพลิน034-675057pmkl2533@yahoo.com www.prachamongkol.com10214.630437999.4737322
710220140204791071020479 ห้วยกระเจาพิทยาคม22สระลงเรือห้วยกระเจา71170สหวิทยาเขตพลอยไพลิน034919785narongrit.ka2523@gmail.com www.hjp.ac.th53.314.779872299.3393752
710320010204521071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา11ลุ่มสุ่มไทรโยค71150สหวิทยาเขตแควน้อย034-591016tidapum@gmail.com maneekan.ac.th5014.343768296299.7553177005
710320020204571071020457 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม22ท่ากระดานศรีสวัสดิ์71250สหวิทยาเขตเมืองสิงห์034696120srisawat_swpt@hotmail.com https://www.facebook.com/swpts8014.121604206999.1427499826
710320030204691071020469 ทองผาภูมิวิทยา11ท่าขนุนทองผาภูมิ71180สหวิทยาเขตแควน้อย034599464tw@thongpw.ac.th www.thongpw.ac.th14414.448879899.1339227
710320040204711071020471 อุดมสิทธิศึกษา33หนองลูสังขละบุรี71240สหวิทยาเขตแควน้อย034595027udomsitisuksa@hotmail.com www.uds.ac.th/22014.741901316698.6296745259
710320050204531071020453 ไทรโยคน้อยวิทยา33ท่าเสาไทรโยค71150สหวิทยาเขตแควน้อย034565065SAIYOKNOI2559@gmail.com saiyoknoi.ac.th4915.15324798.4536062
710320060204701071020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรี66ลิ่นถิ่นทองผาภูมิ71180สหวิทยาเขตแควน้อย034684266schanarut@gmail.com http://www.rkan.ac.th11114.225468999.0698033